Astma

Het kan je er in meer of mindere mate benauwd gevoel van krijgen. De gevoeligheid en benauwdheid kan erger worden door prikkels, zoals pollen, kattenhaar, vochtig weer. Je kan daardoor een astma-aanval krijgen. Veel mensen met astma hebben ook chronische hyperventilatie.

In de tekening zie je wat er gebeurt bij astma:

(1) Het glad spierweefsel verkrampt.
(2) Het slijmvlies in de luchtwegen raakt ontstoken en zwelt op.
(3) Er is meer slijmproductie door het slijmvlies.

Het resultaat is dat er minder lucht door de luchtwegen kan en dat je je benauwd voelt.

Konstantin Buteyko: “Astma is een verdedigings-mechanisme van het lichaam”

Buteyko’s visie op astma

Niets in het lichaam gebeurt zomaar. Volgens Buteyko geeft astma een duidelijke oorzaak en functie. Neem je die oorzaak weg, dan verdwijnt je astma.

Laten we bij het begin beginnen.

Koolzuurgas is geen afvalstof

We ademen zuurstofrijke lucht in. De zuurstof (O2) wordt door al onze cellen gebruikt om energie te maken. Daarbij maken ze koolzuurgas (CO2). Een gedeelte van dat koolzuurgas ademen we uit.

Er wordt er weleens gedacht dat koolzuurgas een afvalstof is. Maar dat is totale onzin. Koolzuurgas speelt een belangrijke rol in allerlei lichaamsprocessen. Het is allemaal een kwestie balans.

Niet te weinig ademen (want dan krijg je te weinig zuurstof binnen), maar ook niet te veel (want dan verlies je te veel koolzuurgas).

Astma is een verdedigingsmechanisme

Wanneer je voortdurend te veel ademt, verlies je te veel koolzuurgas. Te veel ademen noemen we chronische hyperventilatie.

Volgens Buteyko grijpt het lichaam dan in door de luchtwegen te vernauwen. Buteyko ziet astma als een verdedigingsmechanisme van het lichaam. Een wanhopige poging om het waardevolle koolzuurgas binnen te houden door de uitstroomopeningen kleiner te maken.

Dat zie je op de tekening. Links zie je een gezonde luchtweg. Rechts is astma. De opening om door te ademen wordt veel kleiner. Zo kan je het koolzuurgas niet zo snel verliezen.

Medisch onderzoek laat zien dat alle astmapatiënten te diep en te veel ademen. Gemiddeld ademen ze per minuut 12- 15 liter lucht in en uit. Terwijl de norm voor een goede en gezonde ademhaling 5 liter is.

Te veel ademen is de enige oorzaak van astma. Elke astmapatiënt die leert rustiger te ademen, astmasymptomen verdwijnen.